NAAC TEXTIL es compromet a realitzar els màxims esforços per complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Nº 679/2016 i a la LOPD 3/2018 de 5 de Desembre.

A continuació NAAC TEXTIL informa als USUARIS d’aquesta web sobre els termes i condicions en què NAAC TEXTIL tractarà les dades de caràcter personal que recavi.   

Les dades personals seran objecte de tractament autoritzat, sempre que l’USUARI hagi prestat el seu consentiment amb anterioritat. Amb aquesta finalitat, AL·QUI estableix les barreres tècniques necessàries perquè, amb caràcter previ a la prestació del seu consentiment, els USUARIS hagin pogut llegir i acceptar la present política de privacitat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades de caràcter personal que ens facilitin els USUARIS d’aquesta web, lliure i voluntàriament a través dels formularis habilitats a aquests efectes en aquest portal web, s’incorporaran a fitxers titularitat de:

NAAC TEXTIL, S.L.
NIF B-65.926.990
Direcció postal: Avda. Font i Sagué, nau 5 Bis, Terrassa  
Telèfon: (+34) 635 55 15 75
Direcció e-mail de contacte: info@alqui.es

RECOLLIDA DE LES DADES

A través dels formularis de recollida de les dades s’informarà al USUARI del caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que els hi plantegin, així com les conseqüències en cas d’obtenir les dades o de la negativa a subministrar-les. Excepte en els camps que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les dades personals son voluntàries, sense que la manca de resposta impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, a menys que s’indiqui una altre cosa.

L’USUARI garanteix que les dades personals que faciliti seran veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes.

TRACTAMENT  DE LES DADES DELS CLIENTS I PROVEÏDORS

1.    Finalitat del Tractament de les dades de clients i proveïdors: Gestionar la relació comercial existent, dur a terme les gestions comercials, comptables, fiscals i administratives de l’empresa i mantenir-lo informat sobre els nostres productes i serveis mitjançant la remissió de la nostra Newsletter.

2.    Legitimació per al tractament: La base legal per al tractament de les dades dels clients i proveïdors es l’existència i l’execució de contractes de compravenda de productes i/o prestació de serveis. La base legal per a la remissió de la nostra Newsletter es la concurrència del interès legítim de NAAC TEXTIL.

3.    Període de conservació de les dades: Conservem les dades dels clients i proveïdors  mentre es duguin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir amb les nostres obligacions legals i/o fiscals derivades d’aquestes relacions contractuals.

TRACTAMENT DE LES DADES DELS USUARIS DEL FORMULARI CONTACTAR D’AQUESTA WEB

1.    Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar:

o    Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que els usuaris del formulari contactar de la web ens enviïn.

o    Gestionar l’enviament d’informació que ens sol·licitin i, en els casos que s’escaigui, facilitar-los les ofertes dels articles i serveis de NAAC TEXTIL dels que ens hagin manifestat el seu interès.

NAAC TEXTIL no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.

2.    Legitimació per al tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar: consentiment de l'interessat.

La base legal per al tractament de les dades dels usuaris del formulari contactar es l’obtenció del seu consentiment, que ens serà prestat en cas i en el moment d’emplenar i enviar-nos el formulari contactar emplenat.

3.    Període de conservació de les dades dels usuaris del formulari contactar de la web:

Conservarem les dades dels usuaris del formulari contactar de la web, durant el termini de necessari per atendre i fer el correcte seguiment de la seva consulta.

TRACTAMENT  DE LES DADES  DELS DESTINATARIS DE LA NEWSLETTER DE NAAC TEXTIL

1.    Finalitat del Tractament:

Gestionar la subscripció i la remissió de la Newsletter de NAAC TEXTIL.  

2.    Legitimació per al tractament:

La base legal per al tractament de les dades dels destinataris de la Newsletter i comunicacions comercials es l’obtenció del consentiment inequívoc del destinatari.  

D’altra banda, la base legal per a la remissió de la Newsletter als CLIENTS, es la concurrència del interès legítim de NAAC TEXTIL.  
3.    Període de conservació: 

NAAC TEXTIL conservarà les dades dels destinataris de la newsletter per termini indefinit, llevat que ens sol·licitin la baixa del servei de recepció de la nostra Newsletters per escrit a infi@alqui.es amb copia del DNI.

TRACTAMENT DE LES DADES DE LES AMISTATS EN XARXES SOCIALS

NAAC TEXTIL està present a les següents xarxes socials: Instagram, Facebook, Twitter i Linkedin amb la finalitat d’informar als usuaris d’aquestes xarxes socials sobre els productes de NAAC TEXTIL, per tal de captar nous clients i fidelitzar els existents.

La legitimació per al tractament de les dades de les amistats en xarxes socials és el consentiment d’aquestes amistats, quan decideixin seguir  o deixar de seguir a NAAC TEXTIL.  

DESTINATARIS ALS  QUE COMUNICAREM  LES SEVES DADES

En general els destinataris de les seves dades seran el personal i la direcció de la companyia.

També podrien tenir accés a les seves dades les empreses que presten serveis a NAAC TEXTIL que  requereixen l’accés a dades personals, que només accediran a les seves dades en qualitat d’Encarregats del Tractament amb la única finalitat de prestar els serveis que NAAC TEXTIL els tingui contractats en cada moment.

Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.  

DRETS QUE L’ASSISTEIXEN

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a info@alqui.es amb copia del seu DNI.

Aquest espai web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la teva navegació i mostrar publicitat
relacionada amb les teves preferències, generada a partir de les teves pautes de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.

Per més informació aquí.